Verenigingsnieuws

31e School Sportolympiade 2019

667C0742-8CFE-47F2-970C-E2A67B64857D.jpeg
De schoolsportolympiade is ondertussen een traditie aan het worden voor de VOP en dus stonden er ook dit jaar weer een aantal vrijwilligers in alle vroegte langs het water om de vlonder aan de Proosdijvijver in te richten.

 

Uiteraard waren ook de heren van ZOO&ZO weer van de partij om van alles te vertellen over de vispas, voer, aas en de verschillende vissen die in deze vijver te vangen zijn. Gedurende de hele dag werden de vrijwilligers bijgestaan door een aantal enthusiaste leerlingen van het Dulon college die de kinderen veilig van het sportcomplex brachten en weer terug.

Read more ...
Voorjaar vergadering 2019


Op 4 april jongstleden hebben wij als bestuur van onze vereniging u uitgenodigd tot het bijwonen van onze Algehele Leden Voorjaarsvergadering. De gelegenheid voor u om als lid van onze vereniging geïnformeerd te worden omtrent de vele activiteiten welke wij dit nieuwe seizoen organiseren. In een gezellige en ongedwongen ambiance mogen wij als bestuur terugzien op een zeer geslaagde vergadering met een goede opkomst en veel te bespreken agendapunten. Wij hebben u inzicht gegeven in onze financiële huishouding , wat doen we met het lidmaatschapsgeld en waar geven wij het aan uit…. Ook hebben wij u geïnformeerd over de komende activiteiten dit seizoen welke door het aansluiten van enkele ervaren wedstrijdleiders bij onze vereniging aanzienlijk zijn toegenomen.

Read more ...
Landelijke Opschoondag 2019


23 maart 2019.

Vanuit de gemeente Ede was er dit jaar geen actie ondernomen ten behoeve van de landelijke opschoondag. Dit weerhield onze vereniging er niet van om aan deze landelijke opschoondag deel te nemen. In de vroege ochtend verzamelde zich bij de Proosdijvijver een groep leden van de vereniging om gezamenlijk het park schoon te maken. Tijdens de schoonmaak actie is er veel rommel en zwerfvuil verzameld. Uit het luwte gebied is er naast zwerfvuil ook een hoop planken verwijderd. Deze planken lagen tussen het riet en horden daar niet thuis. Er kwamen meerdere fietsen uit het water.

Read more ...

Welkom

Hartelijk welkom op de site van de Edese Hengelsportvereniging ‘’Voor Ons Plezier”.

 

Zoals de naam al aangeeft proberen wij met onze leden op een verantwoorde en aangename wijze gestalte te geven aan de hengelsport. Onze vereniging is aangesloten bij de federatie Midwest Nederland en via die weg bij Sportvisserij Nederland.

 

Lid zijn van HSV ‘Voor Ons Plezier” betekent dat u in 90% van het viswater dat ons land rijk is kunt vissen. Dit wordt u mogelijk gemaakt doordat u met uw lidmaatschap de beschikking krijgt over de visplanner-aap of de zogeheten Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

 

Onze vereniging is opgericht in het jaar 1952 en heeft momenteel ruim 1700 leden waaronder veel jeugdleden en participeert in de gemeente Ede met andere hengelsportverenigingen in de vereniging Overkoepeling Hengelsport Ede kortweg OHE.

  

Op onze site vind u veel informatie omtrent de hengelsport en onze activiteiten, heeft u zelf een leuk artikel, mail het naar ons via info@vooronsplezier.nl.

 

Het spreekt voor zich dat een actieve vereniging als de onze geleid wordt door een actief en deskundig bestuur. Mocht u willen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging dan bent u van harte welkom.

 

Tot slot wensen wij u als (toekomstig) lid van HSV “Voor Ons Plezier “ een fijne vistijd toe en vooral goede vangsten.

 

Cees van der Wal Secretaris HSV. V.O.P.

 

 

Volg ons nu ook op Facebook

 

 

 

Sponsoren

Kapsalon J. van der Vliet

 

 

Visuitzet December 2018

Ook deze winter heeft de OHE (Overkoepeling Hengelsport Ede) weer besloten om vis uit te zetten in 2 wateren in Ede, om zo deze wateren aantrekkelijker te maken voor de lokale vissers. De uitzetting vond als eerste plaats op de Stroombergvijver, ook wel bekend als Ziekenhuisvijver.

Veel Edese hengelaars hebben bij deze vijver nog steeds het idee dat er weinig mooie vissen zijn te vangen. Dit komt voornamelijk doordat er verscheidene keren een zware overstort is geweest en er ook een tijd lang veel overlast was van aalscholvers. Echter na een flinke uitzet in deze vijver enkele jaren geleden, zijn de vangsten in deze vijver al een heel stuk verbeterd.

Met de uitzet van een groot aantal kleine, aalscholver bestendige, karpertjes hoop de OHE dat de vissers in Ede ook op dit water weer goede vangsten kunnen boeken. Het betreft vissen tussen de 1 en 2 kilo die een prachtige sport bieden aan de vaste hengel, of lichte feederhengel. Probeert u hier in het voorjaar zeker eens uw slag te slaan.

Daarna reed de vrachtwagen van viskweker Corten door naar de Lukkienvijver, deze vijver gelegen langs de A12 is speciaal gericht op de karpervissers in Ede. De OHE heeft voor ogen om hier een goed bestand aan grotere karper rond te laten zwemmen. In deze vijver zwemmen zeker al mooie exemplaren rond en tijdens deze uitzet zijn er ook nog een paar flinke karpers uitgezet.

Ook is er, met een blik op de toekomst, wat kleinere karper uitgezet, die de komende jaren een flinke groei kunnen doormaken. Hierdoor zal er ook in de toekomst in deze vijver nog steeds mooie en grote karper gevangen kunnen worden.

Namens het bestuur danken wij de vrijwilligers die geholpen hebben tijdens deze uitzet. Foto Galery

Komende activiteiten

Maandag 6 mei; Competitie A senioren,
Vanaf 17.30 tot 21.15 uur, Proosdijvijver te Ede.

Zondag 12 mei; Competitie Z senioren,
Vanaf 07.30 tot 12.30 uur, Lage vaart te Almere.

Dinsdag 14 mei; Competitie Jeugd,
Vanaf 18.00 tot 20.30 uur, Proosdijvijver te Ede.

Maandag 20 mei; Competitie A senioren,
Vanaf 17.30 tot 21.15 uur, Arkervaart te Nijkerk.

 

Landelijke lijst Nederlandse Viswateren

Beste vissers. Graag vragen wij aandacht voor iets waar heel veel sportvissers en verenigingen de afgelopen jaren op gewacht hebben, de Visplannerapp. Met deze app op uw smartphone hoeft de sportvisserij niet meer het ‘dikke, zware boekje’ mee te nemen naar de waterkant. Dat is mogelijk door u –als sportvisser- af te melden voor ‘het boekje’. Klik hier www.viswaterlijst.nl om u vandaag nog af te melden. Hoe minder boekjes gedrukt worden hoe beter voor het milieu en de georganiseerde sportvisserij.  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.